Εισφορά 10 ευρώ το μήνα στους επαγγελματίες κατά... του λουκέτου

ΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΠΛΟΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Με 10 ευρώ επιπλέον το μήνα θα επιβαρυνθεί ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας, ακόμη και οι γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί, προκειμένου να ασφαλιστούν σε περίπτωση... λουκέτου.

Τα 10 ευρώ θα καταβάλλονται ακόμη και αν ο ασφαλισμένος είναι καλυμμένος σε περίπτωση απόλυσης και από άλλο Ταμείο.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας Γ. Κουτρουμάνη, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώνουν την εν λόγω εισφορά ακόμη και εάν, ως διπλοασφαλισμένοι (σ.σ. ενταγμένοι στην αγορά εργασίας προ του 1993), είναι καλυμμένοι σε περίπτωση απόλυσης από άλλο Ταμείο (π.χ. μισθωτών).

Εξαιρούνται της εισφοράς μόνο όσοι ασφαλίζονται προαιρετικά. Αρα, τη γλιτώνουν όσοι έκλεισαν την επιχείρησή τους και τώρα κάνουν αυτασφάλιση στον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και το ΕΤΑΠ/ΜΜΕ προκειμένου να μη μείνουν ανασφάλιστοι.

Η εν λόγω συνδρομή θα κατευθύνεται στον ΟΑΕΔ προκειμένου να επιδοτηθούν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες χάσουν αποδεδειγμένα την επιχείρησή τους για τρεις μήνες. Και όπως σε κάθε Οργανισμό, Κλάδο ή Λογαριασμό κοινωνικής ασφάλισης, έτσι και για τον Λογαριασμό αυτό θα εκδοθεί Κανονισμός και προφανώς, πέραν της κύριας εισφοράς, θα προβλέπεται ότι τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις (όπως στην περίπτωση της εισφοράς υπέρ ανεργίας), στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής της θα επιβάλλονται ποινές και σε κάθε περίπτωση θα αποτελούν πόρους του Λογαριασμού.

Κατά συνέπεια, θα εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του ΟΑΕΕ περί καταβολής καθυστερούμενων εισφορών, η αναλογία δε, των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων που αφορά την κύρια εισφορά του Λογαριασμού, θα αποδίδεται στον ΟΑΕΔ υπέρ του Λογαριασμού αυτού.

Να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 1,1 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω κλάδους και η εισφορά αυτή (10 ευρώ) θα μπορούσε να αποδώσει έως και 130 εκατ. ευρώ το χρόνο στον ΟΑΕΔ. (Συν 170 ευρώ από τους ήδη μισθωτούς μέσω της αύξησης της εισφοράς από το 4% στο 5% υπέρ αντιμετώπισης της ανεργίας και τα 300 εκατ. από την εισφορά 2%, αναδρομικά από την αρχή του χρόνου, στους δημόσιους υπαλλήλους). Ομως, 1 στους 3 ελεύθερους επαγγελματίες δεν πληρώνει εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ και ταμείο Εμπόρων), με αποτέλεσμα το Ταμείο να εισπράττει εισφορές μόνο από περίπου 550.000 ασφαλισμένους, αντί για 850.000 άτομα που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του ΟΑΕΕ. *

 

Πηγή: 
enet.gr

Δείτε επίσης