Γιατί η Ελλάδα θα πάρει σε επιδοτήσεις το 17,8% του ΑΕΠ της

Tο υψηλό δημόσιο χρέος της Ελλάδας, το χαμηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν ΑΕΠ της, καθώς επίσης και το υψηλό επίπεδο της ανεργίας της– ήταν οι βασικοί λόγοι που της εξασφάλισε από τα μεγαλύτερα αναλογικά μερίδια στο πακέτο Next Generation EU των 750 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα θα χρηματοδοτηθεί με το 17,8% του ΑΕΠ της, όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο εργασίας της Κομισιόν γιατί είναι στην χειρότερη ομάδα μαζί με την Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, που επίσης έχουν υψηλό χρέος και χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Η Ελλάδα βρέθηκε επίσης να πρωταγωνιστεί αρνητικά στις περισσότερες από τις παραμέτρους που εξέτασε η Επιτροπή για να διαμορφώσει την κλείδα κατανομής του πακέτου: είναι μια οικονομία όπου κυριαρχούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο τουρισμός, με αποτέλεσμα να προβλέπεται μεγάλη ύφεση στην οικονομία της φέτος.

Είναι επίσης μια οικονομία που ξεκινάει με μεγάλο επενδυτικό κενό, μετά τη δημοσιονομική της κρίση, το οποίο προβλέπεται να επιδεινωθεί περαιτέρω κατά περίπου 8% του ΑΕΠ τη διετία 2020-2021

Με τη βοήθεια που θα δοθεί, τα σενάρια της Κομισιόν προβλέπουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία χωρών, και άρα και για την Ελλάδα, για την τετραετία έως το 2024:

1. Αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1%-4,2% ετησίως.

2. Αύξηση της απασχόλησης κατά 0,7%-2% ετησίως.

3. Αύξηση των πραγματικών μισθών κατά 0,2%-1,8% ετησίως.

4. Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 1,9%-3% ετησίως και των δημοσίων επενδύσεων κατά 42,8%-70,3% ετησίως.

5. Μείωση του χρέους κατά 1,9%-5,4% ετησίως.


Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης