Αυξάνονται οι οφειλέτες μέχρι 50 ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσιάζονται στην έκθεση β’ τριμήνου του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020 διαμορφώθηκε στα 105,2 δισ. ευρώ.

Το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το συνολικό υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των οφειλών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης παρουσιάζει διαμορφώνεται στα 87,2 δισ. ευρώ και παρουσιάζει μείωση τόσο σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (κατά 2,8 δισ, ευρώ) όσο και σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (κατά 943 εκατ. ευρώ).  

Φυσικά ούτε αυτό το ποσο πρόκειται ποτ΄ς να εισπραχθεί αφού στο μεγαλύτερο μερος του είναι εικονικό. Άγνωστο γιατί το παρουσιάζουν ως ενεργό.

αύξηση του αριθμού των οφειλετών παρατηρείται κυρίως στην κατηγορία με χρέη μικρότερα από 50 ευρώ, καθώς προστέθηκαν σε ετήσια βάση 55.216 οφειλέτες εκ των οποίων οι 27.987 έχουν χρέη μικρότερα από 1 ευρώ (το σύνολο των τελευταίων είναι 395.240).

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης