Αντί να καταναλώνουμε, αποταμιεύουμε λόγω Covid-19

Η πανδημία του κορωνοϊού και η αβεβαιότητα όσον αφορά τις προοπτικές της οικονομίας καθιστούν επιφυλακτικούς τους καταναλωτές. Ως αποτέλεσμα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και επιχειρήσεων συνέχισαν να αυξάνονται και τον Σεπτεμβριο, για όγδοο διαδοχικό μήνα.

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 1,160 δισ. ευρώ, στα 153,1 δισ. ευρώ, από 151,9 δισ. ευρώ του Αυγούστου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής επιταχύνθηκε σε 10,3% από 9,0% τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 877 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, έναντι αύξησης κατά 255 εκατ. ευρώ του Αυγούστου και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 33,2% από 25,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη-χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων(MXE) αυξήθηκαν κατά 1,047 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 339 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 170 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 84 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση κατά 283 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2020, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 165 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 5,4% από 5,2% τον προηγούμενο μήνα.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης