Ο ευρωπαϊκός διαχειριστής «βλέπει» δύσκολο χειμώνα για τα ηλεκτρικά δίκτυα

Υψηλότερους κινδύνους σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια για την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος σε όλη την Ευρώπη τον χειμώνα 2022-2023 διαπιστώνει ο ENTSO-E (Σύνδεσμος Ευρωπαίων Διαχειριστών Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας), με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.

Εκτιμά μάλιστα ότι είναι πολύ πιθανό να απαιτηθούν μέτρα μετριασμού του κινδύνου επάρκειας, με κύριο τη μείωση της τάσης. Το μέτρο συνίσταται σε ελαφρά πτώση τάσης για λίγες ώρες και έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη κατανάλωση, ενώ διατηρεί τροφοδοτούμενους όλους τους καταναλωτές.

Ως τελευταία λύση οι διαχειριστές συστημάτων ενδέχεται να περιορίσουν το φορτίο τοπικά με προληπτικό τρόπο για να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος.

«Το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζει προκλήσεις επάρκειας οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν προληπτικά», διαπιστώνει ο ENTSO-E στα προσωρινά αποτελέσματα του Winter Outlook για την επάρκεια των ευρωπαϊκών συστημάτων ηλεκτρισμού τον φετινό χειμώνα, που αναμένεται να ανακοινώσει έως την 1η Δεκεμβρίου και σημειώνει ότι θα απαιτηθούν μέτρα μετριασμού για την ασφαλή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας με έκτακτα μέτρα περιορισμού κατά 10% (ευρωπαϊκός κανονισμός) θα μείωνε σημαντικά τον κίνδυνο, ωστόσο ο στόχος αυτός παραμένει εθελοντικός και ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετοι κίνδυνοι –σημειώνει– και ως τέτοιους αξιολογεί την παρατεταμένη μη διαθεσιμότητα πυρηνικών σταθμών στη Γαλλία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, τους περιορισμούς στη διαθεσιμότητα άνθρακα και λιγνίτη στην Πολωνία και τη Γερμανία και μια αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλείται από τη μετάβαση θέρμανσης των κατοικιών από το φυσικό αέριο στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Καθένας από αυτούς τους παράγοντες θα πίεζε περαιτέρω το σύστημα, ειδικά εάν δεν μειωθεί η ζήτηση, ενώ εάν κάποιοι εξ αυτών λειτουργήσουν ταυτόχρονα, θα απαιτήσουν ιδιαίτερη προσοχή.

Οι κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν με μέτρα προστασίας σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέρει ο ENTSO-E, επισημαίνοντας ότι «η αλληλεγγύη, ο συντονισμός και η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα θα είναι το κλειδί».

Το φυσικό αέριο, σύμφωνα με τη μελέτη, παραμένει σημαντικό για τη διατήρηση της επάρκειας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη αυτόν τον χειμώνα και ελλείψει νέων μέτρων και επενδύσεων τα επόμενα χρόνια.

Η εξοικονόμηση ακόμη και του 5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής έχει επίσης σημαντικά οφέλη για τη μείωση των κινδύνων για την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Το Winter Outlook εξετάζει πολλαπλές δυνατότητες σχετικά με τον καιρό και τη θερμοκρασία, που μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγή και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης