Δικαστήριο ΕΕ: Υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις η αποθήκευση δεδομένων από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών

Οι πάροχοι Διαδικτύου και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών δεν πρέπει να αποθηκεύουν χωρίς πολύ σοβαρό λόγο τα δεδομένα των πελατών τους, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ).

«Η αποθήκευση δεδομένων επικοινωνίας των πολιτών δεν είναι συμβατή με το δίκαιο της ΕΕ» τονίζεται στην απόφαση του ΔΕΕ, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Σημειώνεται  μάλιστα ότι ενδεχόμενη «περιορισμένη αποθήκευση δεδομένων επιτρέπεται μόνο υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, όπως σε περίπτωση σοβαρής τρέχουσας ή προβλέψιμης απειλής για την εθνική ασφάλεια. Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δεδομένα κίνησης και τοποθεσίας θα πρέπει γενικά να αποθηκεύονται προσωρινά, ανέφερε το Δικαστήριο της ΕΕ.

Η απόφαση του ΔΕΕ ελήφθη μετά από σχετικό αίτημα της Γερμανικής Δικαιοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι ο γερμανικός κανονισμός για τη διατήρηση δεδομένων παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ.

«Για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και την πρόληψη σοβαρών απειλών για τη δημόσια ασφάλεια, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών θα μπορούν να αποθηκεύουν ορισμένα δεδομένα για περιορισμένο όμως  χρονικό διάστημα», τονίζεται στην απόφαση.

«Εάν δεν πρόκειται για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας, η αποθήκευση δεδομένων κίνησης και τοποθεσίας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι δυνατή μόνο εντός στενών ορίων, αναφέρει το δικαστήριο του Λουξεμβούργου. 

Ανεξάρτητα από χρονικό όριο, η πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες συνιστά σοβαρή καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης