Τεράστια τα οφέλη από την ψηφιοποίηση υπηρεσιών

Κατά 56% μειώνεται το διοικητικό βάρος για τον πολίτη με την ψηφιοποίηση της υπηρεσίας  έναρξη ατομικής επιχείρησης, που από χθες είναι διαθέσιμη μέσω του gov.gr.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, σε χθεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών, με την φυσική διαδικασία, που ακόμη υφίσταται, το σωρευτικό διοικητικό κόστος για την έναρξη ατομικής επιχείρησης ανερχόταν σε 17,400 εκατ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με στοιχεία του 2019 ενώ με τη ψηφιακή διαδικασία, το κόστος εκτιμάται πως θα κυμαίνεται στα 7,691 εκατ. ευρώ.

Ο προαναφερόμενος υπολογισμός από το Παρατηρητήριο της Γραφειοκρατίας, πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Standard Cost Model.

Όπως ανακοινώθηκε χθες το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η συγκεκριμένη εφαρμογή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών που έχουν, βάσει της άδειας διαμονής τους, τη δυνατότητα για άσκηση αυτόνομης επαγγελματικής δραστηριότητας και θα υλοποιεί διασύνδεση με τον e-ΕΦΚΑ για την αυτεπάγγελτη εγγραφή.

Ο κ. Χριστόπουλος αναφέρθηκε και στα παρακάτω παραδείγματα μείωσης του διοικητικού κόστους, βάσει της μεθοδολογίας του ΟΟΣΑ:

Στα δύο χρόνια που έχουν ψηφιοποιηθεί οι διαδικασίες έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης έχουν υποβληθεί περίπου 10 εκατ. υπεύθυνες δηλώσεις και περίπου 3 εκατ. εξουσιοδοτήσεις. Έχουν εξοικονομηθεί 10,2 εκατ. ευρώ από την μείωση των  εργατοωρών που απαιτούνται για τους πολίτες και τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και έχει επέλθει μείωση διοικητικών βαρών σε περίπου 90%.

Με την ψηφιακή μεταβίβαση οχήματος, οποιαδήποτε πληροφορία απαιτούνταν στο παρελθόν και αποτελούσε δικαιολογητικό στη σχετική αίτηση πια δεν υπάρχει. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τα αντίστοιχα μητρώα μέσω διαλειτουργικοτήτων.

Από τις 14 Ιουλίου 2022 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 13.204 μεταβιβάσεις οχημάτων μέσω της εφαρμογής.

Εκτιμάται ότι η μεταβολή του κανονιστικού πλαισίου για τη μεταβίβαση οχήματος ψηφιακά ελάφρυνε το διοικητικό βάρος κατά 19,72 ευρώ ανά μεταβίβαση. Συνολικά, η απλούστευση της διαδικασίας επιφέρει ελάφρυνση του διοικητικού βάρους για τους πολίτες, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Στο Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ενοποιήθηκαν, ομογενοποιήθηκαν και προτυποποιήθηκαν 25 πιστοποιητικά οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορούσαν στη δικαστική φερεγγυότητα προσώπου ή νομικής οντότητας, Σωματείων και Συνεταιρισμών.

Ενιαία έγινε και η αίτηση για την έκδοση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας κάτι που επιφέρει μείωση του διοικητικού βάρους για τους πολίτες κατά περίπου 89% και για τη δημόσια διοίκηση της τάξης του 18%. Το 2019 το διοικητικό βάρος ήταν 8,9 εκατ. και το 2022, μετά την απλούστευση μειώθηκε σε 923,7 χιλ. ευρώ.

Επόμενη δράση που αφορά σε ενοποίηση, ομογενοποίηση και προτυποποίηση είναι το Ενιαίο Πιστοποιητικό Κληρονομιάς που η σχετική ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) θα δημοσιευθεί εντός του Φεβρουαρίου και τα 6 πιστοποιητικά θα γίνουν δύο, ένα για τα Πρωτοδικεία και ένα για τα Ειρηνοδικεία.

Η ψηφιακή δήλωση γέννησης ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020. Πέντε διαφορετικές διαδικασίες που αφορούσαν στις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν όταν γεννιέται ένα παιδί έγιναν μία.

Πλέον το νεογνό, με μόνη αίτηση αυτή στο μαιευτήριο και μόνο δικαιολογητικό τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας των γονέων αποκτά Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, παίρνει ΑΜΚΑ, εγγράφεται στα Δημοτολόγια, ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ και πραγματοποιείται αίτηση για το επίδομα τέκνου που θεσμοθετήθηκε από την υφιστάμενη κυβέρνηση το 2020.

Εκτιμάται ότι, μόνο από την απλούστευση της διαδικασίας απόδοσης ΑΜΚΑ σε νεογέννητα, το συνολικό ετήσιο κόστος, πολιτών και Δημόσιας Διοίκησης μειώθηκε 53% (από 1.048.688 σε 495.938 ευρώ/έτος).

Ειδικότερα, το κόστος για τους πολίτες μειώθηκε 67%, ενώ εξοικονομούνται 79.842 ώρες/έτος από άσκοπες μετακινήσεις και αναμονή σε ουρές στα ΚΕΠ. Από το ανθρώπινο δυναμικό των ΚΕΠ υπολογίστηκε ότι απελευθερώνονται 14.126 εργατοώρες/έτος.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα, πλην του ΑΜΚΑ, στα νεογνά θα αποδίδεται μέσω της ψηφιακής δήλωσης γέννησης και ΑΦΜ και θα υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης επιδόματος λοχείας για τις μητέρες που είναι ασφαλισμένες του e – ΕΦΚΑ.

Να σημειωθεί ότι η Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών που παρουσιάστηκε χθες από τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τον κ. Χριστόπουλο, αποτελείται από τρεις πυλώνες:

1)            Το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (ΕΜΔΔ) «Μίτος» για την καταγραφή, αποτύπωση και τυποποίηση όλων των διοικητικών διαδικασιών του Κράτους.

2)            Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) για τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και

3)            Το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας για τον υπολογισμό της γραφειοκρατίας, τη μέτρηση των διοικητικών βαρών και τη συνεχή αξιολόγησή και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της ΕΠΔΔ.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης