Τα προϊόντα δομικών κατασκευών πρέπει να φέρουν την σήμανση -CE-

CE

Σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα ή αντίστοιχα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων, τα προϊόντα δομικών κατασκευών υποχρεούνται να φέρουν τη σήμανση «CE».

Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας που αφορά στα προϊόντα δομικών κατασκευών του Π.Δ. 334/94, τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Πηγή: 
http://molonoti.gr/ με πληροφορίες από Καθημερινή

Δείτε επίσης