Ο ιστορικός υδροηλεκτρικός σταθμός Αγιάς Χανίων γίνεται εκθεσιακός χώρος

Ο μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός Αγιάς (Αγυιάς) Χανίων

Ο μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός Αγιάς (Αγυιάς) Χανίων, θα μετατραπεί σε εκθεσιακό χώρο, κατόπιν παραχώρησής του από τη «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι τελικές υπογραφές «έπεσαν» σήμερα και οι ιστορικές εγκαταστάσεις του θα ανακαινιστούν προκειμένου να διαμορφωθούν σε εκθεσιακό χώρο στον οποίο θα προβάλλονται οι τεχνολογίες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).


Ο υδροηλεκτρικός σταθμός της Αγυιάς, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους υδροηλεκτρικούς σταθμούς της χώρας, είχε τεθεί σε λειτουργία το 1929 και είχε εγκαινιαστεί από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Όπως έγραφε και το «Ελεύθερον Βήμα» της 21ης Ιουλίου 1929 «την 11ην π.μ. ο κ. πρωθυπουργός μετέβη εις Αγυιάν εν συνοδεία των επισήμων και επεσκέφθη την τεχνητήν λίμνην, οπόθεν διά πτώσεως των υδάτων θα παρέχεται εις την πόλιν ο ηλεκτροφωτισμός».

Ο σταθμός παρέμενε κλειστός από το 2009 καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την τρίτη Μονάδα είχε, λόγω παλαιότητας και μείωσης των διαθέσιμων υδάτων, περιορισθεί σημαντικά. Οι δύο άλλες Μονάδες είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας το 1968 λόγω δέσμευσης μεγάλου μέρους των εκφορτίσεων των πηγών Αγυιάς για αρδευτικούς και υδρευτικούς σκοπούς, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη σοβαρή μείωση των διαθεσίμων υδατικών πόρων για παραγωγή ενέργειας.

Οι εγκαταστάσεις του σταθμού οι οποίες καταλαμβάνουν έκταση περίπου 290 στρεμμάτων, αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον τουριστικό χάρτη του νησιού, περιβαλλοντικά προσανατολισμένο, καθώς εκεί θα υλοποιηθούν παράλληλα από την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων παρεμφερείς δράσεις ανάδειξης του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Οι επισκέπτες του θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τον τομέα των ΑΠΕ να ευαισθητοποιηθούν και να εξοικειωθούν με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον.

Το ποσό που θα διατεθεί από τη «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» για την υλοποίηση του εκθεσιακού χώρου είναι της τάξεως των 400.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το κεντρικό κτήριο του σταθμού θα ανακαινισθεί και θα μετατραπεί σε επισκέψιμο εκθεσιακό χώρο, τα μηχανήματα θα συντηρηθούν και θα τοποθετηθούν αντικείμενα σχετικά με τις ΑΠΕ. Στο βοηθητικό κτήριο θα υπάρχουν τουαλέτες, ένας χώρος γραφείου και κυλικείο. Οι ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις θα ανακατασκευαστούν και θα τοποθετηθεί φωτισμός με σεβασμό στην αρχική αισθητική του χώρου ενώ θα διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος και θα δημιουργηθεί και χώρος στάθμευσης.

Πηγή: 
http://molonoti.gr/ με πληροφορίες από Βήμα

Δείτε επίσης