Οι Δήμοι δεν αξιοποιούν κονδύλια για την πρόληψη πυρκαγιών

 Εκθεση της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF για την πενταετία 2016-2020 αναφέρει ότι το διάστημα αυτό δαπανήθηκαν 778 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και μόλις 189 εκατ. για τη διαχείριση των δασών και τη λήψη προληπτικών μέτρων.

Περαιτέρω, δεν υπήρξε επαρκής αιτιολόγηση για την κατανομή των πόρων, αλλά ούτε και απολογισμός στη λήξη κάθε αντιπυρικής περιόδου, ενώ το ποσοστό απορρόφησης των σχετικών πόρων του ΕΣΠΑ μετά βίας ξεπέρασε το 50%.

Ανάμεσα στα συμπεράσματα της έκθεσης που παρουσιάστηκε χθες:

• Υπάρχει τεράστια ανισοκατανομή πόρων μεταξύ καταστολής και πρόληψης. Το 80,5% των πόρων που διατέθηκαν αφορούσε την καταστολή δασικών πυρκαγιών και μόλις το 19,5% την πρόληψη. 

• Η χρηματοδότηση των δράσεων πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών γίνεται αποσπασματικά, από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό. 

• Οι αποφάσεις κατανομής των πόρων σε διάφορους φορείς ή δράσεις δεν τεκμηριώνονται επαρκώς. Η πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία συχνά εμποδίζεται. 

• Μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, δεν γίνεται απολογισμός της αποτελεσματικότητας των έργων που χρηματοδοτήθηκαν, ενώ οι έλεγχοι είναι αποσπασματικοί.

• Την τελευταία 20ετία το προσωπικό της δασικής υπηρεσίας μειώθηκε κατά 53% και οι πόροι που διατέθηκαν σε αυτήν κατά 80%.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης