Μεγάλες οι ζημιές στις υποδομές της Θεσσαλίας - Χάλασαν 70 χλμ οδικού δικτύου, ζημιές σε 79 γέφυρες και 130 έργα

Το σχέδιο δράσης και τις άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία "Daniel" σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα, παρουσίασε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.


Επιπλέον, ο κ. Σταϊκούρας παρουσίασε τις εξής νομοθετικές πρωτοβουλίες:

- Σύμβαση ανάθεσης της λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.

- Σύμβαση βελτίωσης 9ης Εθνικής Οδού (Παράκαμψη Γιάλοβας Π.Ε. Μεσσηνίας).

- Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (Flyover).
- Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας για προώθηση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.


Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε την καταγραφή και μία πρώτη εκτίμηση βλαβών έργων υποδομής στις πληγείσες περιοχές μετά την κακοκαιρία "Daniel".

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 472 αυτοψίες, σύμφωνα με τις οποίες προκύπτει ότι στο σύνολο 981χλμ ελεγμένου οδικού δικτύου, στα 70,2 χλμ διαπιστώθηκαν φθορές. Επίσης, έχουν διαπιστωθεί φθορές σε 79 γέφυρες, 130 τεχνικά έργα, 16 σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου ενώ, υπάρχουν και 79 πλημμυρισμένα σχολεία. Σημειώνεται ότι στο 40% και πλέον των περιπτώσεων συνολικά, οι ζημιές είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες.


Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναλαμβάνει την αποκατάσταση βλαβών και λειτουργίας οδικών δικτύων, αρμοδιότητας των οικείων Περιφερειών την αποκατάσταση βλαβών & λειτουργίας υποδομών σχολικών μονάδων, αρμοδιότητας των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμβαση ανάθεσης της λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης μέσω ΣΔΙΤ

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ενημερώνει σήμερα Τρίτη, σχετικά την αρμόδια Επιτροπής της Βουλής για την πορεία της σύμβασης που προβλέπει τα εξής:

Προπαρασκευαστική περίοδος (Περίοδος Α'): Εκπλήρωση εκατέρωθεν υποχρεώσεων για έναρξη περιόδου εμπορικής λειτουργίας του βασικού έργου (12-18 μήνες).

Προπαρασκευαστική περίοδος (Περίοδος Β'): Εκπλήρωση εκατέρωθεν υποχρεώσεων για έναρξη λειτουργίας και επέκταση προς Καλαμαριά.

Εμπορική λειτουργία (Περίοδος Α'): Εμπορική λειτουργία και συντήρηση του βασικού έργου ΣΔΙΤ.

Εμπορική λειτουργία (Περίοδος Β'): Εμπορική λειτουργία του βασικού έργου και επέκταση προς Καλαμαριά.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της Σύμβασης είναι της τάξης των 292 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια της Σύμβασης ανέρχεται σε 12 έτη.

Σύμβαση Βελτίωσης 9ης Εθνικής Οδού (Παράκαμψη Γιάλοβας, Δήμου Πύλου - Νέστορος, ΠΕ Μεσσηνίας)

Ο κ. Σταϊκούρας περιέγραψε το έργο, καθώς επίσης και στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ειδικότερα, επισήμανε τη βελτίωση τμήματος 3,5 χλμ. της υφιστάμενης 9ης Εθνικής Οδού, την κατασκευή νέου τμήματος 4,2 χλμ για την παράκαμψη της Γιάλοβας, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου φθάνει στα 37,35 εκατ. ευρώ με διάρκεια κατασκευής: 24 μήνες

Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Ακινήτων για την Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (Flyover)

Το έργο χαρακτηρίστηκε ως Γενικότερης Σημασίας της χώρας

Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας για προώθηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών

Εκσυγχρονίζεται το νομικό πλαίσιο που αφορά τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές με μισθωμένα οχήματα. Ενώ, αποσαφηνίζεται το πλαίσιο αδειοδότησης και σύναψης δημοσίων συμβάσεων για έργα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης