Καθυστερήσεις τρένων: Καταβολή αποζημιώσεων σε επιβάτες

Τη δυνατότητα να συμβουλεύονται τον νέο εμπλουτισμένο οδηγό που συνέταξε η ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων) για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έχουν οι επιβάτες των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Στον οδηγό, όπως αυτός θεσπίστηκε με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό 2021/782, μπορούν να ανατρέξουν οι επιβάτες για να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι τους (πού και με ποιον τρόπο μπορούν να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους, τι είδους υπηρεσίες παρέχονται εντός της αμαξοστοιχίας) ή προκειμένου να ενημερωθούν για την παροχή βοήθειας από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις σε άτομα με αναπηρία ή για τις αποζημιώσεις που δικαιούνται από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, όπως η Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ), σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή καταργήσεων των δρομολογίων, κάτι αρκετά σύνηθες στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Αυτές οι οδηγίες μάλιστα έρχονται σε μια περίοδο όπου η Hellenic Train καλείται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της ΡΑΣ, στο πλαίσιο προστίμου ύψους 300.000 ευρώ που επιβλήθηκε στη σιδηροδρομική εταιρεία λόγω και παραβάσεων και παραλείψεων της εταιρείας εν μέσω του χιονιά «Ελπίδα».

Αυτές οι παραβάσεις σχετίζονται με την ταλαιπωρία 820 επιβατών που εκτέθηκαν σε ακραίες καιρικές συνθήκες εκείνη την περίοδο. Υπενθυμίζεται πως με μια λιτή ανακοίνωση η Hellenic Train, καθ’ υπόδειξιν της ΡΑΣ, ενημέρωσε την περασμένη Παρασκευή, ένα χρόνο μετά την κακοκαιρία, όλους εκείνους τους θιγόμενους επιβάτες για τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσής τους, σε περίπτωση που ακόμη δεν τις είχαν λάβει.

Ο νέος οδηγός που θεσπίστηκε το 2021 και θα τεθεί σε ισχύ σε μερικούς μήνες, δηλαδή τον Ιούνιο του 2023, θα είναι μόνιμα αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΣ στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό 2021/782 αποσαφηνίζονται και εμπλουτίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Σημειώνεται πως τα παράπονα που φθάνουν στη ΡΑΣ από τους επιβάτες για την ποιότητα των σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά παράπονα για την καταβολή αποζημιώσεων και για καθυστερήσεις των δρομολογίων από την Hellenic Train.

Ετσι, σύμφωνα με τον νέο οδηγό, σε περίπτωση που το τρένο καθυστερήσει τουλάχιστον 60 λεπτά θα μπορεί να επιστραφεί στον επιβάτη το κόμιστρο στο ακέραιο για το μέρος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε και για το μέρος που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, εάν το ταξίδι δεν εξυπηρετεί πλέον τον σκοπό του αρχικού ταξιδιωτικού σχεδίου του επιβάτη.

Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση ο επιβάτης δικαιούται δρομολόγιο επιστροφής, με την πρώτη ευκαιρία, στην αρχική αφετηρία.

Η ελάχιστη αποζημίωση για τις καθυστερήσεις είναι: 25% της τιμής του κομίστρου για καθυστέρηση 60 έως 119 λεπτών, 50% της τιμής του κομίστρου για καθυστέρηση άνω των 120 λεπτών.

Ο επιβάτης δεν δικαιούται αποζημίωση σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. εάν η ματαίωση, η καθυστέρηση ή η απώλεια ανταπόκρισης οφείλονται σε εξαιρετικές περιστάσεις ή συμπεριφορές τρίτων, τις οποίες ο μεταφορέας δεν μπορούσε να αποφύγει, παρότι επέδειξε την απαιτούμενη επιμέλεια για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ή εάν οφείλεται σε σφάλμα του επιβάτη.


Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης