«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΣΤΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Σε έκτακτη σύνοδο, στις αρχές Δεκεμβρίου, προσανατολίζονται οι πρυτάνεις, μετά τις επιστολές της υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου για συγχωνεύσεις και συνενώσεις πανεπιστημιακών τμημάτων, με δεδομένο ότι πολλοί πρυτάνεις δεν είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν, με στόχο να δημιουργήσουν "εύρωστα τμήματα", όπως ζητεί η υπουργός.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ήταν από τα πρώτα Ιδρύματα, που, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε την έκτακτη σύγκληση της Συνόδου των Πρυτάνεων, αίτημα που βρήκε ευήκοον ούς στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που προεδρεύει, αυτή την περίοδο, της Συνόδου.

Και τα δύο Πανεπιστήμια θεωρούν ως "σημαντικό και σοβαρό θέμα" τη συνένωση τμημάτων και την χωροταξική αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα Πανεπιστήμια αυτά υποστηρίζουν ότι το Υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να βρίσκεται "σε τροχιά σύγκρουσης με τα Ιδρύματα" και τονίζουν "το οξύμωρο: Πώς μας ζητά να συνεργαστούμε για την χωροταξική αναδιάρθρωση, όταν οι πρυτάνεις των ιδρυμάτων τελούν σε καθεστώς... κατάργησής τους, σύμφωνα με το νέο νόμο-πλαίσιο;".

Πάντως, σε πρώτη φάση, το υπουργείο ζητεί τη συγχώνευση περί των 15 τμημάτων ΤΕΙ, τα οποία, όμως, μέχρι τώρα,στην πλειοψηφία τους δεν προσελκύουν σπουδαστές. Τα ΤΕΙ αυτά αφορούν βιολογικές καλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες και τουριστικά επαγγέλματα.

Να σημειωθεί ότι πάνω από 40 είναι τα τμήματα των ΤΕΙ που δεν συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των υποψηφίων και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν προβλήματα βιωσιμότητας.

Στα Πανεπιστήμια τα μεγαλύτερα ανάλογα προβλήματα έχουν, κυρίως, τμήματα ξένων γλωσσών.

Πηγή: 
ethnos.gr

Δείτε επίσης