Χωρίς εκπαίδευση

Χωρίς εκπαίδευση

Η Φινλανδία έγινε ανεξάρτητη χώρα μόλις πριν 100 χρόνια δηλαδή πολύ αργότερα από την Ελλάδα. Ξεκίνησε την πορεία της πάμπτωχη και κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι σήμερα, στον 21ο αιώνα θα διέθετε το σπουδαιότερο εκπαιδευτικό σύστημα στον πλάνήτη.

Η Φινλανδία, έχει στο επίκεντρο το παιδί γι αυτό και το εκπαιδευτικό σύστημα:

α) Αναζητεί τα ταλέντα σε κάθε παιδί ώστε να ενισχύσει την προσπάθειά του για διάκριση (αριστεία).

β) Τα σχολεία είναι κτίρια εξαιρετικής αρχιτεκτονική απόλυτα λειτουργικά, άψογα από κάθε άποψη.

γ) Η εκπαίδευση δεν γίνεται μόνο στις αίθουσες αλλά στις γειτονιές, στα εργοστάσια, στα μουσεία, ακόμη και σε εικονικά περιβάλλοντα.

δ) Τα Πανεπιστήμια είναι ανοικτά σε όποιον θέλει να συνεχίζει τις σπουδές του. Το 75% συνεχίζει, το υπόλοιπο 25% ακολουθεί αυτό π[ου αγαπά (δηλαδή το ταλέντο του).

ε) Η δια βίου μάθηση έχει θεσμοθετηθεί η εκπαίδευση δεν σταματά για καμία ηλικία.

στ) Η εκπαίδευση στη Φινλανδία έχει φυσικά ενσωματώσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Με βάση τα παραπάνω η Φινλανδία ξεκίνησε να στήνει ολόκληρα σχολικά συγκροτήματα σε άλλες χώρες (π.χ. Κίνα) εξάγοντας πια εκπαιδευτική τεχνογνωσία.

Κάθε σύγκριση με την Ελλάδα είναι μαι δυστυχής απόδειξη ότι είμαστε εντελώς ανίκανοι ακόμη και για τα  αυτονόητα. Η Ελλάδα με ιστορία 3.000 χρόνων που καθόρισε τις μονοθεϊστικές Θρησκείες, την Δημοκρατία και με μια μοναδική σε ποιότητα νοημάτων και ακρίβειας γλώσσα, με απίστευτα κείμενα για την φιλοσοφία, το θέατρο, την κοινωνία, έχει μακράν το χειρότερο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη. 

Οι αρχαίοι φιλόσοφοι δεν διδάσκονται, η ελληνική γλώσσα απαξιώνεται, το σχολείο βγάζει αναλφάβητους που δεν ξέρουν να μιλήσουν ή να γράψουν, τα σχολικά κτίρια είναι πέτρινα κουτιά, κανείς δεν ψάχνει το ταλέντο κάθε παιδιού, η διδακτική ύλη είναι για τα σκουπίδια προσαρμοσμένη στις εισαγωγικές για τα Πανεπιστήμια, στα οποία βασιλεύει ο τρόμος από την καθημερινή ανομία. Κάθε υπουργός Παιδείας τα κάνει όλα χειρότερα.

Πριν 100 χρόνια η Φινλανδία δεν υπήρχε καν σαν χώρα. Εμείς ούτε σε 100 χρόνια δεν θα αποκτήσουμε την εκπαίδευση που αξίζει η ιστορία μας.