ΘΕΡΜΟ: Δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή ο Κωνσταντάρας