Το λιμάνι υποπαραχωρείται

Το λιμάνι της Πάτρας δεν ιδιωτικοποιείται, αλλά υποπαραχωρείται μαζί με άλλα λιμάνια της χώρας. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε από τον υπουργό Φώτη Κουβέλη για να περιγράψει το καθεστώς αξιοποίησης των λιμανιών που προωθεί η Κυβέρνηση.

«Οι υποπαραχωρήσεις, σημαίνουν πως οι επιμέρους δραστηριότητες και αρμοδιότητες, στη βάση των όσων θα προβλέπει η νομοθεσία, θα μπορούν να εκχωρούνται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης σύμβασης ακόμη και σε ιδιώτες» είπε ο Φ. Κουβέλης, αλλά «πάντοτε με την παρουσία των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες είναι ανεξάρτητες».

Ευθύνη των ρυθμιστικών αρχών θα είναι να επιτηρούν, να αξιολογούν και να ρυθμίζουν ζητήματα που αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.