Συνεδριάζει τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 στις 15.30, στην Αίθουσα του κτιρίου ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

-Έγκριση οριστικής μελέτης και υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο του έργου «Αστική ανάπλαση Γούβας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Έγκριση οριστικής μελέτης και ένταξη στο Πράσινο Ταμείο του έργου «Διαμόρφωση πλατείας  στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγίας Σοφίας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

α) Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου «Συμπληρωματικά έργα στο Δημοτικό Γήπεδο Α. Καστριτσίου και β) Τρόπος εκτέλεσης του έργου  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Πρόσληψη δέκα επτά (17) ωρομίσθιων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΙΔΟΧ, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους, περιόδου 2017-2018 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Χορήγηση αδειών συμμετοχής σε Εμποροπανηγύρεις- Θρησκευτικές και Επετειακές Εορτές (άρθρο 26 Ν. 4264/2014 «ειδικότερα θέματα υπαίθριου στάσιμου εμπορίου») (σχετική η αριθ. 150/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).

-Έγκριση της αριθ. 102/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους  2018 και τη Στοχοθεσία του (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).

-Έγκριση της αριθ. 103/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην έγκριση της Χρηματοδότησής του από το Δήμο Πατρέων, για την κάλυψη της διαφοράς εσόδων- εξόδων του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).

-Έγκριση της αριθ. 104/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην έγκριση του Ετήσιου  Προγράμματος Δράσης  και την εισηγητική έκθεση, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).

-Έγκριση της αριθ. 112/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην Στ΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2017 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).

-Έγκριση της αριθ. 93/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, η οποία αφορά στην Γ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2017 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος, ως Πρόεδρος Δ.Σ.).

-Έγκριση της αριθ.139/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», η οποία αφορά στην  έγκριση της  Β ’Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους  2017 (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Πρόεδρος Δ.Σ.).

-Έγκριση της αριθ. 146/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», η οποία αφορά στην  έγκριση του Προϋπολογισμού του,  οικον.  έτους 2018 (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Πρόεδρος Δ.Σ.).

-Έγκριση  διάλυσης της σύμβασης της μελέτης «Κατασκευή Ανοικτού Θεάτρου Πάτρας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή- Συντήρηση Μονώσεων- Στεγών Σχολικών κτιρίων (2015)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Άρση επικινδυνότητας σε ετοιμόρροπα κτίρια (2015) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Έγκριση του από 7/11/22017 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας της επιτροπής του άρθρου 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για τη συντήρηση WiFi Hotspots (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

-Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση κτισμάτων (2014)» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και Ανέγερση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγες Υποστηριζόμενης (ΣΥΔ), Διαμερίσματα Τύπου Α και Τύπου Β, για άτομα με νοητική υστέρηση» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Διαγραφή οφειλής (Ν. Γιαννικόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Π. Ζαρρής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Χ. Καβούρης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Αικ. Καραχάλιου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Κ. Μαντόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Π. Μανωλόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Π. Μαρινάκης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Διαγραφή οφειλής (Ι. Μαστραπάς) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Διαγραφή ποσού (Ζ. Παπαβασιλείου- Γαλανοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Διαγραφή ποσού, για ενοικιαστή κενωθέντος περιπτέρου (Γ. Τσαμπρινός)  (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ν. Τσέλικας) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

-Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Χαραλαμποπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).