Στο πλευρό απολυμένων εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ ο Δήμος

Συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο της Πάτρας η προσφυγή των έξι (6) εργαζομένων στην ΔΕΥΑΠ που είχαν απολυθεί το 2011 και οι οποίοι με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, σε εφαρμογή του νόμου 4483/17 επανακατατάχθηκαν σε κενές οργανικές θέσεις της Δημοτικής Επιχείρησης με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

Για την πληρωμή των εργαζομένων υποβλήθηκαν για έλεγχο τα εντάλματα πληρωμής στην αρμόδια ελεγκτική αρχή η οποία τα απέρριψε με το αιτιολογικό της ασάφειας του νόμου.

Η ΔΕΥΑΠ υπέβαλε εκ νέου τα εντάλματα με τις σχετικές αντιρρήσεις για απόφαση από το Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι εργαζόμενοι μετά από τέσσερις μήνες εργασίας παραμένουν απλήρωτοι και σήμερα συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο Πατρών η αίτησή τους για έκδοση απόφασης προσωρινής διαταγής πληρωμής μέχρι την ολοκλήρωση τω νόμιμων διαδικασιών που προβλέπονται.

Η Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ δια του Προέδρου της, Ανδρέα Παπανικήτα, παραστάθηκε στο Ειρηνοδικείο επισημαίνοντας ότι είναι παράνομη και καταχρηστική η άρνηση πληρωμής των εργαζομένων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Τονίσθηκε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί επί επτά (7) χρόνια παραμένουν άνεργοι, αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και με τις αποφάσεις της κυβέρνησης κινδυνεύουν να ενταχθούν στις λίστες των χιλιάδων ανέργων της πόλης μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους κα τις οικογένειές τους.

Ο κ. Παπανικήτας σημείωσε ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΔΕΥΑΠ.