Ομότιμοι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής, οι Βενετσάνα Κυριαζοπούλου και Χαράλαμπος Καλόφωνος

Ομότιμους καθηγητές εξέλεξε ο Παθολογικός Τομέας της Ιατρικής Σχολής.

Πρόκειται για τους Βενετσάνα Κυριαζοπούλου και Χαράλαμπο Καλόφωνο.

Η απόφαση αφορά την τιμή που ήθελαν να αποδώσουν στους δύο επιστήμονες για την εκπαιδευτική τους προσφορά στο Πανεπιστήμιο Πατρών.