Ολύμπιον: Τμήμα Υπερηχοτομογραφίας για παιδιά και Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο

Στο Ακτινολογικό Τµήµα της Γενικής Κλινικής Πατρών «Ολύµπιον» πραγµατοποιείται διερεύνηση της πλειονότητας των παθολογικών καταστάσεων σε νεογνά, βρέφη και παιδιά.

Το Τµήµα Υπερηχοτοµογραφίας για παιδιά διαθέτει πλήρως εξοπλισµένο υπερηχοτοµογράφο τελευταίας τεχνολογίας, µε παιδιατρικές κεφαλές και εξειδικευµένες εφαρµογές, όπως ελαστογραφία, ειδικό λογισµικό εντοπισµού σκιαγραφικών υπερήχων κ.ά.

Εχουν διαµορφωθεί ειδικά πρωτόκολλα για τους παιδιατρικούς ασθενείς, προσαρµοσµένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών ανάλογα µε την ηλικία, την πάθηση και τις ιδιαιτερότητες κάθε εξέτασης, χώρος ώστε να αισθάνονται άνετα και ασφαλή, ενώ µε τη βοήθεια του ειδικευµένου και έµπειρου προσωπικού επιτυγχάνονται άριστα αποτελέσµατα.