Οι συμβασιούχοι του ΕΑΠ σε Παπαθεοδώρου και Κωνσταντόπουλο

Συναντήσεις με εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων Συμβασιούχων στο ΕΑΠ είχαν οι Παπαθεοδώρου και Κωνσταντόπουλος σχετικά με το πρόβλημα της επικείμενης λήξης των συμβάσεών τους στις 30/6/2017.

Η λήξη των συμβάσεων αφορά τα 4/5 των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΑΠ, δηλαδή 190 συμβασιούχους σε σύνολο 242 εργαζομένων. Είναι γεγονός ότι οι συμβασιούχοι του ΕΑΠ προσφέρουν στη διοικητική και τεχνική λειτουργία του Ιδρύματος, και οι περισσότεροι εξ αυτών απασχολούνται με συμβάσεις πάνω από 10 χρόνια. Η λήξη των συμβάσεων χωρίς ανανέωσή τους ισοδυναμεί πρακτικά με αδυναμία λειτουργίας του ΕΑΠ, αλλά σημαίνει επίσης την εξώθηση 200 περίπου οικογενειών στην ανεργία.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αυτού του μήνα θα πρέπει να βρεθεί βιώσιμη λύση από το Υπουργείο Παιδείας και την Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ που θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των διοικητικών υπαλλήλων που εργάζονται μέχρι σήμερα με σύμβαση. Διαβεβαίωσα τους εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων Συμβασιούχων για την υποστήριξή μου σε κάθε τέτοια λύση, η οποία άμεσα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ανάγκη αντιμετώπισης της επικείμενης λήξης των συμβάσεων στις 30/6/2017.

Ταυτόχρονα, βιώσιμη λύση σημαίνει εξασφάλιση της μονιμότερης προοπτικής των υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο, και για τον λόγο αυτόν υποστηρίζω το αίτημά τους για άμεση εξεύρεση λύσης από το Υπουργείο Παιδείας.