Μια πιο όμορφη Πάτρα με την πεζοδρόμηση της Μαιζώνος

Ο Δήμος Πατρέων παίρνει μια ολόσωστη απόφαση: Πεζοδρομεί την Μαιζώνος από Αράτου έως Γούναρη αναβαθμίζοντας εντυπωσιακά το ιστορικό κέντρο της πόλης. Οι δυο παράλληλοι πεζόδρομοι (Μαιζώνος και Ρήγα Φερραίου) θα συμβάλλουν και την οικονομική τόνωση του κέντρου και στην ποιότητα ζωής των Πατρινών.

Η πεζοδρόμηση θα συνοδευτετί από δυο κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που θα ανακουφίσουν εντυπωσιακά την Πάτρα. Από την μια η διάνοιξη της Κανακάρη, η οποία θα γίβει έξοδος προς Αθήνα (με αντιδρόμηση της Κορίνθου που θα γίνει είσοδος) και η μίνι περιμετρική που θα αναλάβει ένα μέρος του κυκλοφοριακού φορτίου του κέντρου.

Ο Δήμος Πατρεών αναμένει εκπόνηση μελέτης που να αξιολογεί την πεζοδρόμηση της οδού Μαιζώνος.

Είναι βέβαιον ότι η πεζοδρομήσεις στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας θα πρέπει να επεκταθούν και σε κάθετους δρόμους (σήμερα υπάρχουν μόνον δυο Κανάρη και Παντανάσσης καθώς και ένα μέρος της Αγίου ΝΙκολάου).