Μέσα στο χρόνο το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στην Πάτρα

Έως τέλος του 2015, πρόκειται να λειτουργήσει στην Πάτρα σε πιλοτική εφαρμογή, το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου, όπως θα συμβεί με ακόμα 5 πόλεις της χώρας.

Τα ανοικτά αυτά κέντρα θα δημιουργηθούν με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και με φορείς υλοποίησης τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους και προβλέπονται μια σειρά από δράσεις που ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

- Σήμανση οριοθετημένης περιοχής

 - Κοινές εμπορικές δράσεις π.χ. οργάνωση προωθητικής ενέργειας που αφορά τους εκδοτικούς οίκους και τα βιβλιοπωλεία του ΑΚΕ.

- Εμπορικές δράσεις - ανάπτυξη εμπορικών πρακτικών προώθησης της επιχείρησης ή και προϊόντων της κάθε ωφελουμένης επιχείρησης ξεχωριστά (ανάρτηση προσφορών, αναγγελία παραλαβής νέας συλλογής εμπορευμάτων, προωθητικές ενέργειες κ.ά.).

 - Αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, ενιαία (όχι όμως αναγκαία και ομοιόμορφη) αντιμετώπιση θεμάτων όπως: η αισθητική και η λειτουργία του δικτύου πεζοδρόμων, ο φωτισμός, η καθαριότητα, η διαχείριση του πράσινου, ο καλλωπισμός.

- Διασφάλιση πρόσβασης ΑμεΑ στο ανοικτό κέντρο

 - Οργάνωση - σχεδιασμός ειδικών δράσεων για παιδιά σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο.

- Συνδιοργάνωση δράσεων προβολής και πολιτιστικών εκδηλώσεων (και πιθανή συνεργασία με τοπικούς, επαγγελματικούς και άλλους φορείς της πόλης) .

λειτουργία τους θα είναι πιλοτική με ευθύνη των τοπικών εμπορικών συλλόγων, μέχρι το τέλος του 2015 και θα συμμετάσχουν σε αυτά περίπου 580 επιχειρήσεις.

Τα ΑΚΕ έχουν ήδη χωροθετηθεί σε συγκεκριμένες περιοχές των παραπάνω πόλεων και σε κάθε ένα από αυτά συμμετέχει ένας αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων.