Λιμάνι Πάτρας: 1,2 εκατ. επιβάτες το 2006.... 486χιλ. το 2018

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Οργανισμού Λιμένος Πατρών η συνεισφορά του λιμανιού στην τοπική οικονομία είναι σημαντική, δημιουργώντας  με τις άμεσα εξαρτώμενες επιχειρήσεις 2.504 θέσεις εργασίας, 1.013 άμεσες θέσεις εργασίας με εισόδημα 12,2 εκατ. ευρώ και 1.491 έμμεσες, με εισόδημα περίπου 9,2 εκατ. ευρώ.

Με βάση την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, το λιμάνι και οι συνδυασμένες με αυτό επιχειρήσεις συνεισφέρουν σε ποσοστό 3,74% της συνολικής τοπικής απασχόλησης και ποσοστό 1,48% του συνολικά παραγόμενου εισοδήματος, ενώ μαζί με τις άμεσα εξαρτώμενες επιχειρήσεις, δημιουργεί κύκλο εργασιών 64,3 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο αξίζει να επισημανθεί ότι η σημερινή κίνηση στο Λιμάνι της Πάτρας, εμπορική και ιδίως επιβατική, δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, πάντως το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια ανοδική τάση η οποία όμως δύσκολα μπορεί να φτάσει στα επίπεδα του 2006 οπότε και άρχισε η πτώση. 

Από τότε και μέχρι το 2013 η επιβατική κίνηση μειωνόταν σημαντικά μάλιστα από 2008 και μετά οπότε και παραδόθηκε στην κυκλοφορία η Εγνατία Οδός υπήρξε πραγματική κατάρρευση καθώς η Ηγουμενίτσα άρχισε να προσελκύει μεγάλο μέρος όσων ήθελαν να ταξιδέψουν.

Το 2013 υπήρξε μια ισορρόπηση στα νέα χαμηλά δεδομένα, καθώς στο μεταξύ ενέσκηψε και η κρίση που επηρέασε όλους του τομείς της  οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Από το 2014 και μετά παρατηρείται μια μικρή ανοδική τάση ωστόσο σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να φτάσει στα επίπεδα του 2005 και πριν.

Πέραν του ανταγωνισμού από άλλα λιμάνια προστέθηκαν και οι μεγάλες και συνεχείς προσφορές από αεροπορικές εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει το ταξίδι προς την Ιταλία αρκετά φθηνό με αποτέλεσμα αρκετοί ταξιδιώτες να το επιλέγουν αντί του πλοίου.

Ανάλογη ήταν και η εικόνα στην εμπορική κίνηση χωρίς ωστόσο η πτώση να είναι τόσο μεγάλη και ραγδαία, με το διάγραμμα επίσης να βελτιώνεται από το 2013-2014 και μετά.