Η "γέφυρα των... πληρωμών" στην περιμετρική Πάτρας

Δίδυμη γέφυρα στην Παράκαμψη των Πατρών που κόστισε 10 εκατ. ευρώ στις αρχές του 2000 και με δικαστικές αποφάσεις έχει επιβαρύνει το δημόσιο με πάνω από 80 εκατ. ευρώ (!) χωρίς να έχει κλείσει ακόμη ο λογαριασμός, φιγουράρει στα έργα που το ελληνικό δημόσιο θα χρειαστεί να συνεχίσει να πληρώνει για να διορθώσει κακοτεχνίες και βλάβες που εγκυμονούν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας. Πριν λίγες μέρες, το υπουργείο Υποδομών πήρε την απόφαση να αναθέσει στην Ολυμπία Οδό που έχει αναλάβει την σύμβαση παραχώρησης της Κορίνθου-Πατρών, την επισκευή της γέφυρας, πάνω από τον ποταμό Χάραδρο στην Παράκαμψη των Πατρών λόγω σοβαρών βλαβών και προβλημάτων στατικής επάρκειας.

Πρόκειται για δύο γέφυρες ανατολικά της Παράκαμψης των Πατρών, μήκους 167 μέτρα και 169 μέτρα αντίστοιχα για κάθε κλάδο κυκλοφορίας, οι οποίες χρήζουν άμεσης επέμβασης για την αποκατάσταση της στατικής λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση επιθεώρησης του έργου που εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο «ΔΟΜΗ», διαπιστώνονται «σοβαρές βλάβες των εγκάρσιων προεντεταμένων διαφραγμάτων της ανωδομής της γέφυρας και συγκεκριμένα θραύση σκυροδέματος, ρωγμές μεγάλου ανοίγματος, αποδιοργανωμένα και αποχωρισμένα τεμάχη σκυροδέματος, ράβδοι οπλισμού που έχουν αστοχήσει σε εφελκυσμό, αποκάλυψη μερικών από τους σωλήνες των εγκάρσιων τενόντων προέντασης, αναγκαιότητα εγκατάστασης κατάλληλου συστήματος συλλογής όμβριων υδάτων κ.α».