Ενημέρωση του ΣΚΕΑΝΑ για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης –Αναψυχής Νομού Αχαϊας ενημερώνει τα μέλη του για την αναγκαιότητα πιστής εφαρμογής της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας και σας ενημερώνουμε πως συνεχίζονται οι έλεγχοι από την αρμόδια υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον ΣΚΕΑΝΑ: Επίσης, οι επιχειρήσεις – καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να τηρούν το «Βιβλίο αναφοράς για την εφαρμογή του άρθ. 17 του Ν. 3868/2010».

•    Το βιβλίο αυτό θα πρέπει να είναι θεωρημένο. Η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή.

•    Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει ο υπεύθυνος της επιχείρησης κατά την προσέλευσή του  στην αδειοδοτούσα αρχή -προκειμένου να θεωρήσει  για λογαριασμό της επιχείρησης το βιβλίο-, είναι: φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήματος και μία μηδενική απόδειξη από την ταμειακή μηχανή με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

•    Η μη τήρηση του βιβλίου αποτελεί παράβαση και επιφέρει κυρώσεις.

•    Σε περίπτωση απώλειας του βιβλίου, θα πρέπει να δηλωθεί στην αδειοδοτούσα αρχή.

•    Σε περίπτωση ελέγχου από τα ειδικά κλιμάκια το βιβλίο πρέπει να επιδεικνύεται.