Δουλειά για όλους στο λιμάνι της Πάτρας στις Μεταφορές

Αυξάνεται διαρκώς το Μεταφορικό έργο στο Νέο Λιμάνι της Πάτρας. Αρκετές ναυτιλιακές και μεταφορικές εταιρείες του εξωτερικού, έρχονται στην Πάτρα, μετατρέποντας το λιμάνι της σε διεθνή κόμβο. Η "Πλέσσας ΑΕ" η οποία έχει το κύριο βάρος του έργου στο λιμάνι, αντί να χρησιμοποιεί τα δικά της φορτηγά, μοιράζει την δουλειά σε δεκάδες συνεργαζόμενους - ιδιοκτήτες φορτηγών, με αποτέλεσμα, να υπάρχει δουλειά για όλους.

Αυτή η κατανομή της δουλειάς είναι σημαντική γιατί δείχνει πως σε μια πόλη όπως η Πάτρα όπου κυριαρχεί ο ατομισμός, αν υπάρχουν συνεργασίες έχουμε και καλύτερο αποτέλεσμα και επαγγελματίες που έχουν μια σίγουρη δουλειά. Μάλιστα δεν υπάρχουν καθόλου οικονομικές εκκρεμότητες προς οποιονδήποτε, κάτι που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι σημαντικό.

Στο μεταξ;y η σωστή και εύρρυθμη λειτουργία του μεταφορικού έργου στο λιμάνι της Πάτρας αυξάνει συνεχώς το έργο συνεπώς και το τζίρο της δουλειάς για όλους.