Δήμος: Με εκκίνηση τις 2.000 ευρώ η Μαρίνα

Από την Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας- Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι η δημοπρασία για το ακίνητο «ΜΑΡΙΝΑ» που βρίσκεται εντός της χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Δήμου, θα διεξαχθεί αρχές Σεπτεμβρίου.
Περίληψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες, μία εβδομαδιαία τοπική και μία Αθηναϊκή ή Δημοπρασιών, το προσεχές εικοσαήμερο.
Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 2.000 ευρώ μηνιαίως πλέον 3,6% χαρτοσήμου.
Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας- Παντανάσσης αρ. 28 2ος όροφος, και τηλέφωνο επικοινωνίας 2613610320, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.