Γκρεμίστε επιτέλους τις μάντρες της ντροπής στο παλιό λιμάνι

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατεδάφισης και άρσης των ερειπίων του καταρρεύσαντος υποστέγου Νο4 και εκδόθηκε το προβλεπόμενο πιστοποιητικό καθαριότητας του χώρου από αμίαντο. Όποιος πε΄ρασει από τον χώρο θα διαπιστώσει ότι ο ορίζοντας έχει ανοίξει κάτι που θα άλλαζε εντελώς το τοπίο αν γκρέμιζαν επιτέλους και τη μάντα. Έστω από Γούναρη έως Αγίου Νικοάου.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΛΠΑ, η συλλογή και απομάκρυνση των υλικών αμιαντοτσιμέντου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο,  από την Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σχέδιο από αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος εταιρεία για την διαχείριση προϊόντων που περιέχουν αμίαντο εταιρεία.

Κατά την διάρκεια συλλογής και διαχείρισης των υλικών αμιαντοτσιμέντου πραγματοποιούντο, σύμφωνα με το ως άνω σχέδιο, καθημερινές μετρήσεις του αέριου περιβάλλοντος από ανεξάρτητο σύμβουλο, διαπιστευμένη εταιρεία από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.  Τα αποτελέσματα κοινοποιούντο καθημερινά στις αρμόδιες αρχές και στο Δήμο Πατρέων.

Όλες οι μετρήσεις έδειξαν συγκεντρώσεις, πολλές φορές, κάτω από το όριο ανίχνευσης και σε κάθε περίπτωση πολύ κάτω των επιτρεπόμενων ορίων από την κείμενη Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

Το έργο εκτελέσθηκε με απόλυτη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας και υγείας χωρίς να προκληθεί ο παραμικρός κίνδυνος για τους εργαζόμενους και τους συμπολίτες,  κατοίκους ή διερχόμενους στην περιοχή του έργου.

Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες και τις αρχές που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών και κυρίως ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας για την ψυχραιμία, την νηφαλιότητα και την υπομονή που επέδειξαν καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Από σήμερα ο χώρος του πρώην υποστέγου αποδίδεται και πάλι στο Δήμο Πατρέων, ελεύθερος πλέον από το κτίσμα και τα ερείπια του, για να τον διαχειρίζεται και στους συμπολίτες μας.

Παράλληλα από σήμερα και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο κυματοθραύστης του παλαιού (κεντρικού) Λιμένα θα φωταγωγείται προκειμένου να συμβάλλει στη βελτίωση της αισθητικής και της γενικότερης εικόνας του θαλάσσιου «προσώπου» της πόλης μας.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο φωτισμού του Κυματοθραύστη είχε ολοκληρωθεί την ημέρα του τραγικού συμβάντος της κατάρρευσης του Υποστέγου αλλά ο φωτισμός είχε αναβληθεί τότε σε ένδειξη ελάχιστου σεβασμού στη μνήμη του νεκρού πρόσφυγα συνανθρώπου μας.