Απαγορεύτηκε το ψάρεμα στις πολυσύχναστες παραλίες

Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου για την απόφαση αναφέρει:

Με την υπ. Αριθμ. 47/08.06.2018 απόφαση Κεντρικού Λιμενάρχη Πάτρας (ΑΔΑ: ΨΛΓΣ4653ΠΩ-ΝΗΚ) αποφασίστηκε η απαγόρευση της αλιείας με κάθε μέσο από τη ξηρά καθώς και από τη θάλασσα σε απόσταση 200 μέτρων από την ακτή από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, κατά το χρονικό διάστημα από 08/06/2018 έως 30/09/2018 στις παραλίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες για το έτος 2018.