Αντιδράσεις για την μετεγκατάσταση 11 οικογενειών Ρομά

Ένα σχέδιο μετεγκατάστασης Ρομά που επεξεργάζεται η δημοτική αρχή, σε διαμερίσματα των Προσφυγικών, έχει φέρει αντιδράσεις.
Το σχέδιο προβλέπει εκτός από τη στέγαση σκηνιτών, να τους παρέχει δωρεάν ρεύμα και νερό.  Πολίτες υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε «την ήδη βεβαρημένη περιοχή σε γκετοποίηση με απρόβλεπτες συνέπειες» και ενημερώνουν ότι μια εξέλιξη σαν και αυτή «θα βρει δυναμική αντίδραση από όλους τους κατοίκους». Εμείς λέμε: Σχολείο πάνε οι Ρομά; Όσο δεν πάνε θα ζουν μια άθλια ζωή χωρίς ποτέ να το καταλάβουν.

Ο Δήμος έχει ανακοινώσει ότι για τη μετεγκατάσταση των οικογενειών ρομά, θα απαιτηθούν τα κάτωθι:

-2 διαμερίσματα/κατοικίες από 18 έως 35 τ.μ. (στέγαση μονομελών οικογενειών)

-2 διαμερίσματα/κατοικίες από 36 έως 53 τ.μ. (στέγαση διμελών οικογενειών)

-1 διαμέρισμα/κατοικία από 54 έως 71 τ.μ (στέγαση τριμελούς οικογένειας)

-3 διαμερίσματα/κατοικίες από 36 έως 53 τ.μ (στέγαση τετραμελών οικογενειών)

-3 διαμερίσματα/κατοικίες από 126 έως 150τ.μ (στέγαση επταμελών οικογενειών).

Ο κοινωνικός οργανισμός έχει διευκρινίσει ότι «τα διαμερίσματα μπορεί να βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου, από την μια άκρη μέχρι την άλλη» αλλά «δεν πρέπει να βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση και εάν είναι δυνατό να μην βρίσκονται στην ίδια γειτονιά και στην ίδια περιοχή».

Στα τέλη Ιουλίου ξεκίνησε προερευνητική διαδικασία αναζήτησης κατοικιών και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα διενεργήσει διαγωνιστική διαδικασία για την αναζήτηση των εν λόγω κατοικιών.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια τριών ετών και θα περιλαμβάνει: α) την επιδότηση μηνιαίου ενοικίου που θα καταβάλει ο κοινωνικός οργανισμός στον εκάστοτε ιδιοκτήτη, με μέγιστο ποσό 5,5 ευρώ/τ.μ. καθώς και β) την επιδότηση λογαριασμών Οργανισμών Κοινωνικής Ωφελείας, κοινοχρήστων (κ.λπ.) που θα καταβάλει στην εκάστοτε ωφελούμενη οικογένεια-ρομά, με μέγιστο μηνιαίο ποσό ανάλογο με το πλήθος των μελών της (π.χ. 120 ευρώ για οικογένεια μέχρι δύο μέλη).