Αδικαιολόγητη έλλειψη προσωπικού στον ΟΑΕΔ Ακτής Δυμαίων - Υπεράνθρωπες προσπάθειες των εκεί λίγων υπαλλήλων

Σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα παρουσιάζει ο ΟΑΕΔ στην Ακτή Δυμαίων λόγω έλλειψης προσωπικού. Παρά τις φιλότιμες προσπαθειες του ελλειπούς προσωπικού που εργάζεται πέραν του ωραρίου, αυξάνονται καθημερινά οι διαμαρτυρίες πολιτών.

Πλέον στο κατάστημα της Ακτής Δυμαίων, το προσωπικό κάνει καθημερινά υπερωρίες, ενώ εργάζεται ακόμα και Σάββατα και Κυριακές προκειμένου να να εξυπηρετήσει τους άνεργους (επιδόματα, παροχές κλπ).

Σημειωτέον ότι το υποκατάστημα ΟΑΕΔ της Ακτής Δυμαίων καλύπτει όλο το φάσμα των εργασιών του ΟΑΕΔ και εξυπηρετεί ανάγκες πολιτών πάνω από την μισή Πάτρα. Όμως έχει αποδεκατιστεί σε προσωπικό. 

Το πρόβλημα οφείλεται στην αποχώρηση αρκετών υπαλλήλων (λέγεται ότι έφυγαν τουλάχιστον έξι υπάλληλοι). Στην υπηρεσία έχουν μείνει μόλις 15 άτομα, την στιγμή που το αντίστοιχο υποκατάστημα της Έλληνος Στρατιώτου έχει 30! Είναι λοιπόν ακατανόητο πως δεν έχει υπάρξει μέριμνα να καλυφθούν τα κενά.

Πολίτες διαμαρτύρονται καθημερινα και θα πρέπει να προχωρήσει  η ενίσχυση του καταστήματος της Ακτής Δυμαίων με ανακατανομή του προσωπικού στα δύο υποκαταστήματα ώστε να είναι και τα δύο πλήρως επανδρωμένα.