Έρχονται νέα μέτρα για την ασφάλεια του Λιμένα Πατρών

Η κατάσταση στο νέο Λιμένα Πατρών με τις τρύπες στην ασφάλεια του και τις συνεχείς επιθεσεις μεταναστών σε εργαζόμενους και εμπορεύματα, απασχολεί σοβαρά τις αρχές της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται η δυνατότητα μιας μόνιμης προστασίας του χώρου ώστε να εξαφανιστούν οι αιτίες που έχουν μετατρέψει το λιμάνι στο μοναδικό της χώρας με τέτοια φαινόμενα παραλυσίας και ανασφάλειας που έχουν προβληματίσει μεγάλες εταιρείς μεταφορών που το χρησιμοποιούν και σκέπτονται ακόμη και μεταφορά των δραστηριοτήτων τους αλλού.

Το σχέδιο φαίνεται να περιλαμβάνει: α) Νέα απομάκρυνση των μεταναστων από τα κτίρια γύρω από το λιμανι από τα οποία εφορμούν. β) Αυξημένο σχεδιασμό φύλαξης με μόνιμες περιπολίες στα όρια του Λιμένα. γ) Εντοπισμό προσώπων που συστηματικά οργανώνουν αυτές τις εφορμήσεις και μέτρα ακόμη για την απέλαση τους.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται να παραδέχονται οι αρχές ότι "αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί".