Ένα σχέδιο, πολλές δυνατότητες - Το ΒΑΑ αλλάζει την Πάτρα και ταυτόχρονα ενισχύει την αγορά εργασίας

Το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020, δεν περιλαμβάνει μόνο έργα υποδομής όπως η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Πάτρας, η δημιουργία του παραλιακού ποδηλατόδρομου, η αξιοποίηση του Έλους της Αγυιάς και τόσα ακόμα που βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης ή πρόκειται να γίνουν μέσα στα επόμενα χρόνια.

Περιλαμβάνει επίσης προγράμματα που έχουν να κάνουν με την αγορά εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για τα οποία όμως μέχρι ώρας δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες που απαιτούνται για να μπορέσουν να δρομολογηθούν.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για την Δυτική Ελλάδα έχει στρατηγικό διαχειριστή, φορέα δηλαδή που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Στο φάκελο περιλαμβάνονται έργα που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα και την αισθητική της Πάτρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 48.000.000 ευρώ. Ορισμένα από τα έργα έχουν μπει πράγματι στο τελικό στάδιο της υλοποίησης τους. Πρόκειται για έργα κυρίως υποδομής.

Και σύγχρονες τεχνολογίες

Υπάρχουν επίσης και άλλα όπως αυτά για την ενίσχυση του τουριστικού ενδιαφέροντος ή για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, έργα που έχουν να κάνουν κυρίως με τις σύγχρονες τεχνολογίες για τα οποία έχουν δουλέψει σωστάοι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  και πρόκειται να προχωρήσουν άμεσα.

Επίσης υπάρχουν προγράμματα που συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της ΒΑΑ  και αφορούν την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες για να προχωρήσει η διαδικασία θα πρέπει η Περιφέρεια να βγάλει την σχετική πρόκληση ενδιαφέροντος.

Πάντως, πρόκειται για έργα που έχουν την δυναμική να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα της περιοχής ως νέες κατευθύνσεις και να εκπαιδεύσουν τις επιχειρήσεις διαφόρων τομέων στην χάραξη της σύγχρονης εποχής. Είναι απαραίτητο με λίγα λόγια να αξιοποιηθούν.

Τα προγράμματα αυτά είναι συγκεκριμένα:

- Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των τοπικών επιχειρήσεων, ένα έργο που κοστίζει 850.000.000 ευρώ και αφορά την χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Πάτρας στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των υπηρεσιών τους.

- Η παραγωγική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από τοπικές επιχειρήσεις στους τομείς περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης. Η χρηματοδότηση του έργου φτάνει τα 3.000.000 ευρώ και έχει σκοπό την διευκόλυνση για την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), (Αγροδιατροφή, Τουρισμός, Πολιτισμός, Μικροηλεκτρονική, Τεχνολογίες, Ενεργειακές εφαρμογές κτλ).

- Υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στους τομείς περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης, αξίας 150.000 ευρώ. Πρόκειται για έργο που αφορά την παροχή τεχνικών, νομικών και οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες προς τους επιχειρηματίες που θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν ως προς την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

- Συμβουλευτικό Κέντρο Ενημέρωσης Ανέργων, με την χρηματοδότηση του να φτάνει τα 150.000 ευρώ. Έχει ως σκοπό τη διάγνωση και αντιμετώπιση θεμάτων απασχόλησης και θα λειτουργεί για την υποστήριξη του δημότη στην αντιμετώπιση της ανεργίας με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

- Τέλος, υπάρχει το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας που αφορά υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για δράσεις της ΒΑΑ και δράσεις δημοσιότητας της. Ένα πρόγραμμα που φτάνει τα 80.000 ευρώ.

Ήδη οι δύο  βασικοί φορείς του ΒΑΑ, Περιφέρεια και Δήμος έχουν ενεργήσει έτσι μαζί με τις υπηρεσίες τους. ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην αξιοποίηση τους. Σύμφωνα με πληροφορίες το όλο θέμα της έναρξης των προγραμμάτων είναι στην τελική ευθεία και μένει η προκήρυξη των έργων, έτσι ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να ενεργήσουν αναλόγως, ενισχύοντας και επιμορφώνοντας την σύγχρονη αγορά εργασίας της ευρύτερης περιφέρειας.

Κ.Α.

(από εφημερίδα "7 Μέρες Ενημέρωση'').