Πάτρα: 75 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση των έργων στο νέο λιμάνι

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού του έργου «Νέος Λιμένας Πατρών - 3Α Τμήμα Α΄ Φάσης» αναδείχθηκε στις 3.11.2011 προσωρινός μειοδότης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 75εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Αυτό  ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών.

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της επιβατικής ζώνης του νέου Λιμένα και ειδικότερα θα κατασκευαστεί η 5η νηοδόχος, δυο τερματικοί σταθμοί και κτίριο υπηρεσιών. Ο ένας από τους τερματικούς σταθμούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Πατρών.

Η προθεσμία περαίωσης είναι 44 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα γίνει μετά από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων από την νομοθεσία ελέγχων και την έγκρισή της από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης