Πάνω από 20 εκατ. ευρώ χρωστά ο Δήμος Πατρέων

Στο ποσό των 20.288.934,43 ευρώ ανέρχονται τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια του πρώην Δήμου Πατρέων για το 2010, σύμφωνα με την έκθεση της οικονομικής επιτροπής που παρουσιάστηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από ορκωτούς λογιστές εμφανίζουν τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου να ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 18.601.382,98 ευρώ.

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξοφλήσεώς τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού ανέρχονται σε 13.639.451,23 ευρώ.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης