"Ξεπαγώνει" ο Διακονιάρης - Βρέθηκε νέος εργολάβος

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού του έργου «Σύνδεση ευρείας παράκαμψης Πατρών (ΕΠΠ) με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη» αναδείχθηκε στις 8.11.2011 προσωρινός μειοδότης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5,9εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Με το δημοπρατούμενο έργο ολοκληρώνεται η σύνδεση της ευρείας παράκαμψης Πατρών (ΕΠΠ) με την πόλη της Πάτρας και το Νέο Λιμάνι Πατρών.

Η προθεσμία περαίωσης είναι 6 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα γίνει μετά από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων από την νομοθεσία ελέγχων και την έγκρισή της από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης