Στο φως μέρος του Ρωμαϊκού Σταδίου Πατρών - Ποια έργα Πολιτισμού χρηματοδοτεί άμεσα η Περιφέρεια

Μεγάλα έργα ιδιαίτερης πολιτιστικης αξίας θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Δ. Ελλάδος. Η νεα διοίκηση βρήκε λιμναζοντα χρήματα που ποτέ δεν αξιοποιήθηκαν για τον Πολιτισμό και σπεύδει να επιυσει σοβαρές εκκρεμότητες. Κατά σειράν είναι:

* Η πλήρης αποκατάσταση του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων στην Πάτρα (5 εκατ. ευρώ).

* Η ανάδειξη του ανεσκαμμένου τμηματος του Ρωμαϊκού Σταδίου Πατρών (300.000 ευρώ).

* Η συντήρηση τοιχογραφιών του Μεγάλου Σπηλαίου αξίας 350.000 ευρώ.

* Η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Ρωμαίκόυ Ωδείου Πατρών.

* Η στρέωση και αποκατάσταση του ανατολικού τείχους στο Φρούριο του Ρίου.

* Η στερεώση του ανατολικού προμαχώνα στο Φρούριο της Πάτρας. που έχει υποστεί ζημίες από τον σεισμό του 2017.

* Η αποκατάσταση του Ιερού Ναού Παναγίας Τρυπητής (1.200.000 ευρώ).

* Η επέκταση του Αρχαιολογικού Μαουσείου Αιγίου (500.000 ευρώ).