Σημαντικές αποφάσεις στον Δήμο Ερυμάνθου για έργα υποδομών

Κατά την έναρξη της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερυμάνθου, αφού κρατήθηκε «ενός λεπτού σιγή» στη μνήμη των θυμάτων της πύρινης λαίλαπας στην Αττική, αποφασίστηκε ομόφωνα η έκδοση σχετικού ψηφίσματος στο οποίο μεταξύ άλλων το Σώμα εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη των μελών του για τα τραγικά συμβάντα και δηλώνει των συμπαράστασή του στο βαθύ πόνο των οικογενειών των θυμάτων μαζί με τα συλλυπητήρια του.

Παράλληλα ψήφισε ως πράξη έμπρακτης αλληλεγγύης προς τους πληγέντες τη διάθεση ποσού 5.000,00€το οποίο θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό που άνοιξε το Υπουργείο Οικονομικών γι αυτό το σκοπό.

Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκε και έγινε αποδεκτή η ένταξη χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» του έργου με τίτλο: «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων &αύλειων χώρων τους στο Δήμο Ερυμάνθου», με βάση τη σχετική πρόταση και την αντίστοιχη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμουπροϋπολογισμού 33.400€.

 Επίσης, αποφασίστηκε η αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2017) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης του έργου με τίτλο «Βελτίωση- Αναβάθμιση Γηπέδου Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ισώματος Δήμου Ερυμάνθου», συνολικού προϋπολογισμού 330.000,00€. Της ένταξης  του παραπάνω έργου προηγήθηκε αίτημα του Δήμου προς το αρμόδιο Υπουργείο και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η οποία το ενέταξε στις δικές της προτάσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έγκριση της χρηματοδότησης του γηπέδου από το Π.Δ.Ε.

Τέλος το Δ.Σ μεταξύ άλλων αποφάσισε:

Την υποβολή πρότασης  προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη  χρηματοδότηση της μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση  του Αρδευτικού Δικτύου του Δήμου Ερυμάνθου»

Την έγκριση της μελέτης με τίτλο "Ανακατασκευή του σεισμόπληκτου κατεδαφισθέντος  Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Ισώματος" προϋπολογισμού  204.500,00 ευρώ (ΤΑΣ/Δ.Π) και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό

Την οριστική έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Ερυμάνθου, Δυτικής Αχαΐας και ¨ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ Α.Ε για την επεξεργασία των λυμάτων των παραπάνω Δήμων από τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων (Μ.Ε.Λ) της ΒΙ.ΠΕ, καθώς και την ευθύνη συντήρησης των εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας (προεπεξεργαστής), που θα προμηθευτούν και θα εγκαταστήσουν οι δύο Δήμοι.