Ραγδαία αύξηση σε επισκέπτες και έσοδα

Συνεχίστηκε η πορεία ανόδου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα βασικά τουριστικά μεγέθη (ταξιδιωτικές εισπράξεις, επισκέψεις και διανυκτερεύσεις) και το β΄ τρίμηνο του 2018.

Τα συγκριτικά στοιχεία όπως εκδόθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας, και επεξεργάστηκε το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καταδεικνύουν πολλαπλάσια αύξηση των τουριστικών μεγεθών σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο.

Πιο συγκεκριμένα, το Β΄ τρίμηνο 2018 σε σχέση με το περυσινό αντίστοιχο τρίμηνο, η ΠΔΕ σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε ταξιδιωτικές εισπράξεις στο σύνολο των ελληνικών περιφερειών, κατά 55,49%, με τον Ελληνικό μέσο όρο να βρίσκεται στο 17,69%.

Η, για δεύτερο τρίμηνο, εξαιρετική απόδοση, είχε ως αποτέλεσμα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε ταξιδιωτικές εισπράξεις στο σύνολο των ελληνικών περιφερειών για όλο το Α΄ Εξάμηνο 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό- κατά 73,12% (με τον εθνικό μέσο όρο στο 17,26%).

Η ανωτέρω εικόνα αποτυπώνεται και στις επισκέψεις, όπου το Β΄ Τρίμηνο 2018, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, οι επισκέψεις στην ΠΔΕ αυξήθηκαν από 178,3 χιλ. σε 232 χιλ., σημειώνοντας αύξηση κατά 30,41% (19,97% μέσος όρος Ελλάδας).

Επίσης, οι διανυκτερεύσεις ξεπέρασαν εντυπωσιακά το «φράγμα» του 1.000.000, αριθμώντας 1.379.7000 σε σχέση με τις 918.100 το περσινό Α΄ εξάμηνο.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον τουρισμό, η οποία φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς» τόνισε ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Καρπέτας τόνισε: «Η προσπάθειά μας να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι διαρκής».