Η Ολυμπία Οδός δέχεται μια πρώτη έκπτωση στα διόδια - Θετική στάση σε κοινή σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου Μεταφορών