Γενική Συνέλευση αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου ΤΗΝ ΜΕΘΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου καλεί τους αντιπροσώπους μέλη της, στην 1η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων, την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 και ώρα 6.00 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ε.Κ. Αιγίου, Αριστείδου 4. Θα συζητηθούν τα εξής θέματα: Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός της Δ/σης, έτους 2017. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής. Έγκριση Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού της Δ/σης, έτους 2017. Οικονομικός Προϋπολογισμός της Δ/σης έτους 2018. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018. Ανακοινώσεις – Προτάσεις και Λήψεις Αποφάσεων.