Μπήκαν οι βάσεις για την Πάτρα του μέλλοντος - Τι αλλάζει με το νέο πολεοδομικό σχέδιο

Οι βάσεις για την Πάτρα των επόμενων γενεών μπήκαν με την ολοκλήρωση
του νέου Γενικού Πολεοδομικό Σχέδιο, που εγκρίθηκε την Παρασκευή, από
το αρμόδιο Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Το αναθεωρημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Πάτρας, αλλάζει τη
φυσιογνωμία συγκεκριμένων περιοχών της πόλης και ανατρέπει τα μέχρι
σήμερα δεδομένα.
Τα χαρακτηριστικά του νέου Πολεοδομικού Σχεδίου είναι τα εξής:
Η Πάτρα γίνεται πολυκεντρική και αποκτά τοπικά κέντρα, ενώ
τροποποιούνται οι χρήσεις γης, καθώς σήμερα επικρατεί , το
αναχρονιστικό καθεστώς της αμιγούς κατοικίας.
Διαχωρίζονται οι χρήσεις γης Τουρισμού - Αναψυχής, στο θαλάσσιο μέτωπο
όπου γίνονται αναφορές περί <<γης υψηλής παραγωγικότητας>>,
αποσαφηνίζεται ότι ο προσδιορισμός συνίσταται πρωτίστως, στη σημασία
που έχει  για το Δήμο η εν γένει προστασία και διαφύλαξη της ζώνης
γεωργικής γης στην περιοχή, μέσα από έναν σχεδιασμό που θα περιορίζει
τη δόμηση και θα διασφαλίζει ειδικές χρήσεις σχετικές και συμβατές με
τον παραγωγικό χαρακτήρα.
Διαφοροποιούνται οι χρήσεις γης στις γειτονιές  Αρχαίο Ωδείο και Τάσι,
ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν τράπεζες και γραφεία και όσες
παραδοσιακές χρήσεις συνάδουν με τη φυσιογνωμία της ΄Ανω Πόλης.
Αλλάζουν οι συντελεστές δόμησης.
Ο χώρος του ΚΤΕΧ χαρακτηρίζεται χώρος Πολιτισμού - Αναψυχής -
Διοίκησης, το <<Ολύμπιο>> θεραπευτήριο θεωρείται χώρος Πρόνοιας -
Περίθαλψης, το <<Καραμανδάνειο>>, ιατροπαιδαγωγικό κέντρο και το
Αρσάκειο χώρος Πολιτισμού - Διοίκησης.
Επαναπροσδιορίζονται με νέα διοικητική πράξη, τα όρια του οικισμού της
Καρυάς, βάσει της γεωλογικής μελέτης του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης