Στα ΚΕΠ η απογραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

Από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της Πάτρας θα γίνει η απογραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, όπως ανακοίνωσε η Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων. Η απογραφή ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται με αλφαβητική σειρά.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν απογραφεί, δεν θα λαμβάνει το επίδομα το οποίο λαμβάνει ως σήμερα. Η απογραφή δε, των δικαιούχων προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, και η ψευδής δήλωση στοιχείων, αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Η απογραφή αφορά στους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, απροστάτευτων παιδιών, ομογενών και στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ είτε λαμβάνουν ένα ή περισσότερα επιδόματα αναπηρίας και αποτελεί ατομική του υποχρέωση.

Η απογραφή θα γίνει στα ΚΕΠ, από την 1η Φεβρουαρίου 2012 και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Μαρτίου 2012, με την εξής σειρά:

 

 -Από Α έως Ι, θα γίνει από 1-2-2012 μέχρι 15-2-2012

 

 -Από Κ έως Ο, θα γίνει από 15-2-2012 μέχρι 29-2-2012

 

 -Από Π έως Ω θα γίνει από 1-3-2012 μέχρι 16-3-2012

 

Να σημειωθεί, πως αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα ΚΕΠ για την απογραφή, τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο που το εκπροσωπεί. Ο εκπρόσωπος του δικαιούχου, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξει συγκεκριμένα δικαιολογητικά, που αφορούν τον ίδιο, αλλά και τον δικαιούχο και επιπλέον θα επιδείξει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί, κατά το χρονικό διαστημάτων προηγούμενων έξι μηνών ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής η οποία θα πρέπει να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών ή απόφαση Δικαστηρίου, για διορισμό του ως νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου (επίτροπος ή δικαστικός συμπαραστάτης).

Όταν πρόκειται για ανήλικο, η καταγραφή θα γίνει από τον έναν από τους γονείς του, με επίδειξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.

 Μετά το τέλος της απογραφής, το επίδομα θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του λογαριασμού του πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ, που θα έχει υποδείξει ο δικαιούχος.

Από την Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας, γίνεται τέλος γνωστό, ότι σχετικό έγγραφο του Υπουργείου, θα διανέμεται στους δικαιούχους, μαζί με την επιταγή του Ιανουαρίου, έτσι ώστε να ενημερωθούν για την απογραφή.