Κεφαλονιά: Το δικαστήριο διέγραψε το 63% των οφειλών δανειολήπτριας

Το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου, με μία απόφαση - σταθμό διέγραψε ποσοστό
63% των οφειλών δανειολήπτριας, η οποία είχε πάρει δώδεκα δάνεια από
έξι τράπεζες. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο, της όρισε μηνιαίες
δόσεις επί μια τετραετία προκειμένου να ικανοποιήσει τους δανειστές
της και προστάτεψε τη κύρια κατοικία της ορίζοντας προς τούτο μηνιαία
δόση για δεκατέσσερα έτη με χαριστική περίοδο τριών ετών.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης