Το 23ο Πανελλήνιο Αναισθησιολογικό Συνέδριο από σήμερα στο συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών

Το 23ο Πανελλήνιο Αναισθησιολογικό Συνέδριο που οργανώνει η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία, θα πραγματοποιηθεί από 16-18 Μάϊου 2019  στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση στους σύγχρονους τομείς της Αναισθησιολογίας με νεωτερική προσέγγιση και διαδραστικές συνεδρίες.

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.