Δυτική Ελλάδα: 43 επενδυτικές προτάσεις για καινοτομία

Εξαιρετικά μεγάλο αποδείχθηκε το ενδιαφέρον των νέων επιχειρηματιών για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, υποβλήθηκαν συνολικά 1.170 επενδυτικές προτάσεις μέσω Διαδικτύου, εκ των οποίων το 64% (750 επιχειρήσεις) αφορά υπό σύσταση και νεοϊδρυθείσες και το 36% (420 επιχειρήσεις) υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Οι περισσότερες προτάσεις, 542, υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής και ακολουθούν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (211 προτάσεις), η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 61 προτάσεις, η Θεσσαλία και η Κρήτη (60 προτάσεις), η Ηπειρος (49 προτάσεις), η Πελοπόννησος (48 προτάσεις), η Δυτική Ελλάδα (43 προτάσεις), η Στερεά Ελλάδα (32 προτάσεις), η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (20 προτάσεις), η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (17 προτάσεις), η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (14 προτάσεις) και τέλος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (13 προτάσεις).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων ανέρχεται σε 192.883.431 ευρώ, με συνολική δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί σε 115.730.058 ευρώ και υπερκαλύπτει κατά τέσσερις φορές τον αρχικό προϋπολογισμό του προγράμματος (30 εκατ. ευρώ).

Το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 60% σχέδια ύψους προϋπολογισμού από 30.000 έως 300.000 ευρώ για επενδύσεις μεταποιητικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα (παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων) και δραστηριότητες εξυγίανσης και από 20.000 έως 200.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια των άλλων επιλέξιμων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης