Χερσαίες Μεταφορές: Έξι συγκλονιστικά παραδείγματα φορολογικής καταλήστευσης

S.O.S   εκπέμπουν τα μέλη του  Π.Σ.Χ.Ε.Μ. αλλά και το σύνολο τον μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ζουν τον εφιάλτη της χρεοκοπίας αφού τα ποσά που μένουν στην επιχείρηση μετά την υπερβολική φορολογία και τις εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές είναι ένα μικρό επίδομα όπως αποδεικνύεται από τα πραγματικά στοιχεία που εμφανίζονται στους έξι πίνακες που ακολουθούν.

Η πολιτική αυτή οδηγεί σε λουκέτο τις επιχειρήσεις και σε αδράνεια την επιχειρηματικότητα που δίνουν προοπτική στην ανάπτυξη της οικονομίας και επιλέγειτην πολιτική των επιδομάτων.

Όμως η επιδοματική πολιτική για να εφαρμοσθεί πρέπει να υπάρχουν υγιή πλεονάσματα που να προέρχονται από την ανάπτυξη της οικονομίας και την αύξηση του Α.Ε.Π. και όχι από ματωμένα πλεονάσματα που προέρχονται από τον  στραγγαλισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων την ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας

 

ΚΑΘΑΡΟ  ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ  15.000 ΕΥΡΩ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ----------- ---------15000Χ29% = 4350 ΕΥΡΩ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ------------ --------15000 Χ 27% = 4050 ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ----4050 Χ 27% = 1093 ΕΥΡΩ

ΤΕΛΟΣ  ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ---------------------------------- ------= 1000 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤ/ΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ= 10.493

15.000-10493 ΥΠΟΛΟΙΠΟ  4.507: 12 ΜΗΝΕΣ = 376 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 20.000 ΕΥΡΩ

 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ---------------------20.000Χ29%= 5.800-ΕΥΡΩ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ --------------------- 20,000Χ27%=5.400ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ------5,400Χ27%=1.458 ΕΥΡΩ

ΤΕΛΟΣ  ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ----------------------------------- =1000 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤ/ΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ= 13658 ΕΥΡΩ

20.000-13.658 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.342:12 ΜΗΝΕΣ=528 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-25.000  ΕΥΡΩ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ------------------25.000Χ 29%=7.250 ΕΥΡΩ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ------------------25.000 Χ 27%=6.750 ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ---6.750Χ 27% =1822  ΕΥΡΩ

ΤΕΛΟΣ  ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ---------------------------------------=1000  ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤ/ΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ= 16.822 ΕΥΡΩ

25.000-16.822 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 8.178:12 ΜΗΝΕΣ=682 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 30.000 ΕΥΡΩ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ------------------30000Χ29%=8.700 ΕΥΡΩ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ------------------30.000Χ27%=8.100 ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ --8.100Χ27%=2187 ΕΥΡΩ

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ  --------------------------------------- =1.000 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤ/ΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ = 19.987 ΕΥΡΩ

30.000-19.987 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 10.013:12 ΜΗΝΕΣ=835 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΚΑΘΑΡΟ  ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 35.000 ΕΥΡΩ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ----------------------35.000Χ29%=10.150 ΕΥΡΩ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ---------------------35.000Χ27%= 9.450 ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ----9.450Χ27%=2.551 ΕΥΡΩ

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ-------------------------------------------=1.000 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤ/ΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ= 23.151 ΕΥΡΩ

35.000-23.151ΥΠΟΛΟΙΠΟ 11.849:12 ΜΗΝΕΣ=988 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΚΑΘΑΡΟ  ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  40.000 ΕΥΡΩ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ---------------------40 000Χ29%=11.600 ΕΥΡΩ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ----------------------40.000Χ27%=10.800 ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ----10.800Χ27%=2.916 ΕΥΡΩ

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ--------------------------------------------=1.000 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤ/ΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ= 26.316 ΕΥΡΩ

40.000-26.316 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 13.684:12 ΜΗΝΕΣ =1.140 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 26,95% ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ 34% ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΩΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΛΠ. ΠΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.Χ.Ε.Μ.

ΠΕΤΡΟΣ ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης