Συνήγορος του Καταναλωτή:Παροχή οικονομικής βοήθειας στους υπερχρεωμένους καταναλωτές από την Πολιτεία

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή απαντά στην κριτική που του άσκησαν, σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση του Προγράμματος παροχής εξωδικαστικής συνδρομής από δικηγόρους-μέλη δικηγορικών συλλόγων και Ενώσεις Καταναλωτών σε υπερχρεωμένους καταναλωτές.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εμμένει στην άποψη περί παροχής οικονομικής βοήθειας στους υπερχρεωμένους καταναλωτές από την Πολιτεία, όχι όμως κατά το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού, που η ίδια η πράξη αποκαλύπτει ότι έχει αποτύχει, αλλά κατά το στάδιο της ουσιαστικότερης δικαστικής διαδικασίας ενώπιον των Ειρηνοδικείων, όπου οι οφειλέτες καλούνται - εν μέσω της ήδη δυσχερούς οικονομικής τους κατάστασης - να καλύψουν επιπλέον σημαντικά έξοδα για αμοιβές δικηγόρων.

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι πάντοτε χρήσιμος και οφείλει να αποτελεί προκαταρκτικό στάδιο, πριν από την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ενώπιον των δικαστηρίων, ανέξοδα όμως -δίχως την είσπραξη πρόσθετης αμοιβής -πέραν της ετήσιας συνδρομής των περίπου 60 ευρώ, την οποία καλούνται να καταβάλουν όσοι προσφεύγουν σε αυτές αιτούμενοι την συνδρομή των στην προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Η ανύπαρκτη επίτευξη εξωδικαστικών συμβιβασμών, που οφείλεται στην αρνητική στάση των τραπεζών, και η ύψους 1,5 εκατ. ευρώ κρατική χρηματοδότηση του Προγράμματος παροχής εξωδικαστικής συνδρομής από δικηγόρους - μέλη δικηγορικών συλλόγων και ενώσεις καταναλωτών σε υπερχρεωμένους καταναλωτές, δεν είναι καθόλου ανταποδοτική.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δεν προτείνει τη διακοπή της διαδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, στην πραγματικότητα η πρότασή του αφορά στη διακοπή της χρηματοδότησης της διαδικασίας και μόνο.

Πηγή: 
http://molonoti.gr/με πληροφορίες από Καθημερινή

Δείτε επίσης