Στο 1,85 ευρώ το λίτρο έφτασε η βενζίνη

H τιμή της αμόλυβδης στις 20 Ιανουαρίου ήταν 1,523 ευρώ το λίτρο και στις 7 Μαΐου διαμορφώθηκε στο 1,562 ευρώ το λίτρο, ενώ σε νησιωτικές περιοχές η τιμή φτάνει και το 1,85 ευρώ το λίτρο. 

"Οι πολύ χαμηλές τιμές πρατηρίων, που είτε διαθέτουν λαθραίο καύσιμο είτε κλέβουν τον καταναλωτή στην αντλία, δεν επιτρέπουν στους επαγγελματίες που λειτουργούν νόμιμα να μετακυλίσουν τις αυξήσεις στην κατανάλωση, με αποτέλεσμα ένα μέρος να το απορροφά εις βάρος των περιθωρίων κέρδους που κινούνται σε οριακά επίπεδα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας πρατηρίων και εταιρειών εμπορίας», εξηγεί στην εφημερίδα "Καθημερινή" στέλεχος της αγοράς. 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης